Josip Brinar: Slovarček zemljepisnih imen, njih izvor in pomen; Celje 1928