Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana : Prešernova družba, 1992. 215 strani : Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana : Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 1991. 135 strani, rkp.