Copper finds from the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) - a contribution to the study of prehistoric metallurgy
Bakrene najdbe z Ljubljanskega barja - prispevek k študijam prazgodovinske metalurgije