Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki