Dvorec Zemono : 1600 let priložnosti in sprememb : 5. - 9. september 1994 : mednarodni siompozij : Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi