Predga pri jezeroletnem spomini cirkvenega žegnanja velike cirkve na Ptuji v' leti 1844.