Potres v Ljubljani 1895
Križišče Trubarjeve ceste in Male ulice