Potres v Ljubljani 1895
Nazorjeva ulica (pogled na gostilno Pri Štefanu)