Potres v Ljubljani 1895
Stritarjeva ulica (pogled na grajski hrib)