Potres v Ljubljani 1895
Prečna ulica (pogled na gostilno Pri mlinskem kamnu)