Ex libris Ing. Dott. Gianni Mantero. Como 11-14 VII 1968