Potres v Ljubljani 1895
Stritarjeva ulica (pogled proti magistratu)