Vpliv zakona o varstvu kulturne dediščine na revitalizacijo starih mestnih jeder