Podoktorski projekt - temeljni
Analiza koncentriranega vnosa sil v vijačenih spojih z zagotavljanjem duktilnosti