Analitična teorija znanosti kot racionalna rekonstrukcija znanosti in njenih preobrazb