Mesto antike v formiranju historičnega materializma : K. Marks, F. Engels