Uvodni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana inpredavatelja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani