Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika