Umetnost in znanost: načini obstoja in nekatere medsebojne zveze