Contribution to the knowledge on the distribution of Recent free-living freshwater ostracods (Podocopida, Ostracoda, Crustacea) in Slovenia
Prispevek k poznavanju razširjenosti recentnih prostoživečih dvoklopnikov (Podocopida, Ostracoda, Crustacea) v celinskih vodah Slovenije