Raziskovalni program
Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije