Vloga in pomen spolnih stereotipov v samopodobi učencev in učenk