Vpliv snovnogeometrijskih lastnosti in pogojev delovanja na učinkovitost elektrokemijskih sončnih celic : doktorska disertacija