A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913 : the reliability of grave groups from the Mecklenburg collection
K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodinja Mecklenburška
= o zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke

tab1
1. TXT document (137 kB) Za ogled je potrebna prijava