Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju
Decline and threat analysis of the Capercaillie Tetrao urogallus in the ŠkofjaLoka, Cerkno and Polhov Gradec Mountains (central Slovenia)