Življenje kot epistemološki problem : Canguilhemov pogled na zgodovinsko vlogo in pomen vitalizma