Svetloba s pridihom nostalgije : iz preteklosti v sedanjost