"Pri 28 sem stari džanki in stari robijaš" : identiteta zapornika v luči integrativne terapije
"At 28 I'm an old junkie and old convict" : the identity of a prisoner in light of integrative therapy