Dosedanje delo in bodoče naloge goriškega zgodovinarja in zgodovinopisja