Prae-tendere : status fikcije v filozofiji navadne govorice