Marxova teorija denarja v Očrtih : ob Backhausovi rekonstrukciji Marxove teorije vrednosti, 2.del