Predšolska vzgoja v vrtcu : (uvod v tematski del številke)
Pre-school education in kindergartens : editorial