Razred 1
Postupak ispiranja i postroj za odvajanje lakih i teških materija pomoću tečnosti : patentni spis br. 2111