Beseda, dve o Steinbergovem in drugih opisih Cerkniškega jezera