K vprašanju odnosa filozofije in znanosti v epistemologiji