Statistično gradivo SR Slovenije
Rezultati ankete o življenju in delu vajencev v LR Sloveniji 1959/60