Razred 1
Postupak za aglomeraciju ruda, u obliku praha : patentni spis br. 2992