Razred 1
Postopek za odgnanje izpuhlnih kovin v obliki oksidov iz rud in fužinskih produktov vseh vrst v trajnem pogonu : patentni spis št. 4070