Teoretski diskurz tradicionalnega evroameriškega in tradicionalnega kitajskega zgodovinopisja