Varovanje kranjske čebele - ohraniti pasmo ali raso medonosne čebele?
Protection of carniolan bee - preserve breed or race of honeybee?