Marxovo razumevanje produkcijskega načina : (politično ekonomski aspekt)