Natural and artificial energy flows in forest and agricultural landscapes of Kočevsko
Naravni in umetni energijski tokovi v gozdnih in kmetijskih ekosistemih Kočevske