Zgodovina, kultura in motivacijska moč šolskih štampiljk : magistrsko delo