Notes on recent discoveries regarding the presence of the northern bald ibis Geronticus eremita in the upper adriatic region
Zapiski o nedavnih odkritjih znamenj o pojavljanju klavžarja Geronticus eremita v območju gornjega Jadrana