Ekonomskogeografsko vrednotenje potencialov slovenskih občin