Model kakovosti sistema menedžmenta zdravstvene nege : doktorska disertacija : primer menedžmenta glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov Slovenije