Človek in prostor : celovita, učinkovita in odgovorna regeneracija urbanih stanovanjskih sosesk