Razred 1
Postupak za obradjivanje ruda prema postupku sa uljem koje pliva : patentni spis br. 1226