Celovita presoja vplivov na okolje kot orodje za varstvo krajine