Azijske in afriške študije : revija Oddelka za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Asian and African studies

 1. 2009
   20

 2. 2010
   26

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Sum ergo cogito (številka: 1, 2010)
  Tagore, imaging the 'other' (številka: 1, 2010)
  Using a poet's archive to write the history of a University (številka: 1, 2010)
  From 82-year-old musicologist to anti-imperialist hero (številka: 1, 2010)
  The phenomenal legacy of Rabindranath Tagore (številka: 1, 2010)
  Rabindranath Tagore (številka: 1, 2010)
  Reception of Tagore's work in Croatia (številka: 1, 2010)
  Srečko Kosovel and Rabindranath Tagore (številka: 1, 2010)
  Wherever we find friends there begins a new life (številka: 1, 2010)
  Sodobni islamski preporod na Kitajskem (številka: 2, 2010)
  Estetizacija ideologije (številka: 2, 2010)
  Teoretski diskurz tradicionalnega evroameriškega in tradicionalnega kitajskega zgodovinopisja (številka: 2, 2010)
  Percepcija telesnosti in prostora v okviru procesov identifikacij na Japonskem (številka: 2, 2010)
  "Železna soba" kot osrednji simbol v Lu Xunovih novelah iz zbirke Kriki (številka: 2, 2010)
  Prodor evropske glasbe na Kitajsko in njena recepcija v kitajski družbi (številka: 2, 2010)
  Kitajska strukturna semantika (številka: 2, 2010)
  Re-figuring Liu Xie's Carpet (številka: 3, 2010)
  China's new poetry or Into the mist (številka: 3, 2010)
  Should the history of Chinese mathematics be rewritten? (številka: 3, 2010)
  A Chinese view on the cultural conditionality of logic and epistemology (številka: 3, 2010)
  The encounter Britain-India (številka: 3, 2010)
  The significance of symbolic elements in Lu Xun's Short stories (številka: 3, 2010)
  New investigations in the school of names (številka: 3, 2010)
 3. 2011
   3

 4. 2012
   1